5 میلیون نفر در سرزمین های ناامن زندگی می کنند – تجارت نیوز


محسن رضایی گفت: بیش از پنج میلیون نفر در زمین هایی زندگی می کنند که هنوز تعیین تکلیف نشده است و این موضوع نیازی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است با هماهنگی خیرین و شهرداری ها تعیین تکلیف اراضی اهدایی در دولت تصویب شود.

به گزارش تجارت نیوز، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران کشور گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، اسناد تولید و اشتغال، محرومیت زدایی و برخورد با اقشار آسیب پذیر از اولویت های این شورا است.

محسن رضایی در نشست خبری امروز در خصوص ماموریت های شورا در مصوبه جدید و امور جاری گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی رؤسای قوا برای هماهنگی بیشتر قوای سه گانه در سطح ملی تشکیل شد که به عنوان ایجاد هماهنگی در حوزه اقتصادی تعریف می شود و در کل دنیا هماهنگی از جمله چین، آمریکا، آمریکا و آمریکا یک اصل مهم است. از سوی دیگر در همه این کشورها شاهد پیشرفت هستیم.

وی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که عملا اقتصاد را اولویت اول کشور قرار دهد و این امر زمانی محقق می شود که قوای سه گانه با هم هماهنگ شوند و اجازه اقدامات و هم افزایی موازی و بعضا متناقض را ندهند.

سکونت در زمین های نامشخص

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: بیش از پنج میلیون نفر در زمین هایی زندگی می کنند که هنوز تعیین تکلیف نشده است و این موضوع نیازی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است با کمک ها و شهرداری ها هماهنگی لازم برای واگذاری زمین های اهدایی به دولت انجام شود.

رضایی با بیان اینکه البته رئیس شورا رئیس جمهور است و او محور اصلی دولت است، به گفته مقام معظم رهبری سایر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، گفت: محورهای کاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم گیری می کند. اولاً موارد فوری یا محرمانه مشمول تحریم‌هایی هستند که حداکثر یک سال طول می‌کشد و همزمان با این نوع تصمیم‌ها، لایحه برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. دوم، حل مشکلات اساسی اقتصادی است که دولت ها و پارلمان ها نتوانسته اند حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بیان کرد: بر این اساس چهار سند در این شورا در حال اجراست. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از مشکلات اساسی کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبرد تولید و اشتغال، محرومیت زدایی و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر چهار تصمیم مهم است.

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط