یک پادکست انگیزشی، شما نمی توانید دوم باشید


میدونم که میخوای قهرمان زندگی خودت باشی..
میدونم از این وضعیت خسته شدی..
من می دانم که شما می خواهید همه چیز را در زندگی خود تغییر دهید.

از این وضعیت خسته شدی.. فهمیدم..
و حق با شماست..

اما چیزی که من نمی فهمم این است
چرا کاری نمی کنید که قهرمان شوید؟

واقعا منتظرم یکی دیگه بیاد
و شما را از این وضعیت نجات دهد؟!

شما می دانید که حتی اگر این شخص پیدا شود،
بازم هزینه زیادی نداره..

زیرا شما هنوز “قهرمان” زندگی خود نیستید
فقط یک پسر خوش شانس که توسط شخص دیگری نجات داده شد..

پس چرا برخیز و کاری برای رسیدن به اهدافت انجام ندهی؟!
تنبلی یا بی انگیزه؟!

این پادکست را گوش کنید تا به شما بگویم
در این شرایط چه باید کرد؟

مطالب مرتبط