کنایه جنجالی یک پرسپولیسی به تغییر ظاهر رئیسی۱۳۳۶۵۷۶
جواد کاظمیان بازیکن پیشکسوت پرسپولیس در یک استوری به اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص بی خوابی رئیسی در مقابل مشکلات مردم کنایه زد.


برترین‌ها: جواد کاظمیان بازیکن پیشکسوت پرسپولیس در یک استوری به اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص بی خوابی رئیسی در مقابل مشکلات مردم کنایه زد.

او با انتشار عکسی از تغییر ظاهری رئیسی طی سال‌های اخیر نوشت: بی‌خوابی رئیسی.


مطالب مرتبط