کرازی برای دوره 3 ماهه چقدر فروخت؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام،شرکت شیشه سازی دارویی رازی طی عملکرد یک ماهه منتهی به 31.03.1402 معادل 849,438 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه یک ماهه سال قبل 113 درصد افزایش داشت.

«دیوانه» با سرمایه ثبت شده 21,100,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 29/12/1402 مبلغ 2,082,825 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 درصد رشد داشته است.

مطالب مرتبط