کدام صندوق ها بیشترین و کمترین اصلاحات را دارند؟

من گزارش میدم نبض بازار سهام، محمدصادق میرزایی | از 27 اردیبهشت تا آخرین روز معاملاتی این هفته، شرایط بازار سهام به طور کلی منفی بود و در این شرایط برخی صندوق ها شرایط بهتری را تجربه کردند. در دو ماه گذشته کدام صندوق ها بیشترین و کمترین اصلاحات را داشته اند؟

کمترین مقدار اصلاح در وجوه به آساس، آسام و سانوین در این دوره دو ماهه بیشترین اصلاحات مربوط به وجوه است اهرم، سیلا و ریماس او بود.

مطالب مرتبط