کدال پاس سهامداران چقدر سود کردند؟

من گزارش میدم نبض بازار سهام ،شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دوره 6 ماهه منتهی به 29/12/1302 مبلغ 1345 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشت.

«کار یدیبا سرمایه ثبت شده 500000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 29.12.1402 مبلغ 672399 میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

مطالب مرتبط