کدال میدکو | سهامدارانش چقدر سود گرفتند؟

به گزارش نبض بورس ،شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۳ درصد، در این دوره به ازای هر سهم ۲۱۰ ریال سود محقق کرده است.

«میدکو» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۱,۹۸۲,۱۹۳ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

مطالب مرتبط