کدال قمرو | عملکرد ۳ ماهه بررسی شد


به گزارش نبض بورس ،شرکت قند مرودشت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ معادل ۸۳۸,۶۳۴ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده است.

قمرو با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مبلغ ۲,۰۸۴,۲۲۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است.

مطالب مرتبط