کدال سآبیک | طی عملکرد ۱ ساله چه کرد؟

به گزارش نبض بورس ،شرکت سیمان ابیک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۴,۲۶۲ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد افزایش داشته است.

«سآبیک» با سرمایه ثبت شده ۲,۹۵۹,۳۰۱ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲,۶۱۲,۹۷۸ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

مطالب مرتبط