کدال خکار | در ۱ ماه چقدر تولید داشت؟


به گزارش نبض بورس، شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ معادل ۶۰۰,۸۸۹ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.

 خکار با سرمایه ثبت شده ۳,۴۵۹,۹۱۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۱۷۸,۵۱۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

مطالب مرتبط