کدال حریل | طی ۸ ماه چقدر رشد داشت؟


به گزارش نبض بورس  ، شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مبلغ معادل ۴۸۹,۷۰۹ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است.

حریل با سرمایه ثبت شده ۴,۷۶۶,۸۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۷۲۷,۷۷۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

مطالب مرتبط