کدال ثزاگرس | صورت های مالی منتشر شد

به گزارش نبض بورس، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری  منتشر گردید.
نکات کلیدی مندرج در صورت‌های مالی:
سود به ازای هر سهم: ۳۹۹ ریال
رشد سود به ازای هر سهم نسبت به سال قبل: کمتر از ۱ درصد
سود خالص: ۲۶,۳۱۳ میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۶۶,۰۰۰ میلیون ریال
رشد سود تلفیقی: ۳۲ درصد

مطالب مرتبط