کج و خمیده در جدول


جواب کج و خمیده در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم.

جواب این معما 👈 « ناراست ، مایل ، مورب ، اریب » 👉 می باشد.

معماهای پیشنهادی :
بیماری چهار حرفی در جدول
و
بیماری سه حرفی در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

مطالب مرتبط