کاهش 37 درصدی سود این نماد نسبت به دوره قبل


من گزارش میدم نبض بازار سهام،شرکت مقوا ایرانیان در دوره 3 ماهه منتهی به 31.03.1402 مبلغ 12 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد کاهش داشت.

«نگاه کنبا سرمایه ثبت شده 2,365,836 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 27,898 میلیون ریال سود به دست آورد.

مطالب مرتبط