کاربران آیفون از وب موبایل بانک تجارت استفاده کنند

با توجه به محدودیت های نسخه IOS توسط اپل

به گزارش روابط عمومی مدیریت و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، با اعمال محدودیت های سیستمی از سوی شرکت خدمات تلفن همراه نسخه ای IOS (یک سیب(صاحبان این دستگاه ها می توانند از نسخه وب اپلیکیشن برای استفاده از خدمات موبایل بانک تجارت استفاده کنند.PWA) برای استفاده از این سرویس.

دستور آشپزی PWA موبایل بانک تجارت تمامی خدمات اپلیکیشن موبایل بانک تجارت را در اختیار کاربران قرار می دهد و مانند گذشته به راحتی نیازهای مشتریان را پوشش می دهد.

برای دسترسی به نسخه تحت وب اپلیکیشن موبایل بانک تجارت به سایت hb.tejaratbank.ir مراجعه کنید.

مطالب مرتبط