چه لکی روزه را باطل میکند از خامنه ای، سیستانی و مکارم


اگر می خواهید بدانید چه لکی روزه را باطل می کند و حکم آن چیست، این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

چه لکی روزه را باطل میکند از خامنه ای، سیستانی و مکارم

لکه بینی یکی از مشکلاتی است که بسیاری از بانوان را درباره حکم اعمال دینی خود دچار شبهه می‌کند. به همین علت مراجع تقلید این لکه ها را بررسی کرده و حکم هر یک از اشکال آن را صادر کرده اند تا بانوان عزیز بدون نگرانی به نماز و روزه و … خود رسیدگی کنند. در ادامه این مطلب از آلامتو می گوییم از نظر مراجع خامنه ای، سیستانی و مکارم چه لکی روزه را باطل می کند.

همچنین بخوانید: غسل جنابت بعد از اذان صبح روزه را باطل میکند

چه لکه بینی روزه را باطل می کند خامنه ای

طبق نظر آیت الله خامنه‌ای، اگر خانمی که روزه دار است، حتی دو ساعت پیش از زمان افطار پریود شود، روزه آن روز او باطل می‌باشد.

به طور کلی طبق نظر خامنه ای درباره حکم لکه بینی برای روزه گرفتن، چنانچه خون در مدت سه روز ابتدایی مستمر نباشد و به صورت منقطع باشد و گاهی کامل پاک باشد، استحاضه محسوب می شود و چنانچه به مقداری کم باشد که تنها به صورت لکه باشد، غسل نیز ندارد. خون وقتی حیض محسوب می‌شود که شرایط حیض را داشته باشد و در این صورت است که روزه گرفتن منع دارد.

چه لکه بینی روزه را باطل می کند از شیرازی

بر اساس نظر آیت الله مکارم شیرازی، چنانچه خانم پیش از پریودی لکه زرد رنگ مشاهده کند و سپس پاک شود، مجددا روز بعد باز هم لکه زرد رنگ ببیند و پاک شود، به این وضعیت استحاضه قلیله گفته شده و حکم آن پاک است که می‌توان با آن نماز خواند و روزه آن روز یا روزها نیز صحیح است و باطل محسوب نمی‌شود.

طبق نظر ایشان چنانچه خانمی پس از پاک شدن روزه بگیرد، اما یک یا دو روز پس از غسل و پاکی، دوباره لکه زرد رنگ ببیند و در مورد ماهیت این لکه که خون پریودی است یا ترشحات دیگر، دچار شک باشد، چنانچه این وضعیت بیشتر از ده روز ادامه نداشته باشد، این لکه حیض به حساب می‌آید.

چنانچه بیش از ده روز شود به میزانی که در ماه های پیش خون می دیده، پریودی است و بقیه حکم استحاضه دارد.

از نظر آیت الله مکارم شیرازی، چنانچه خانمی قرص پیشگیری مصرف کرده و پس از آن دچار لکه بینی شود، اگر این وضعیت سه روز مداوم تکرار شود، حکم حیض را داشته و به جز آن حکم استحاضه را دارد.

حکم لکه بینی پیش از پریود از نظر مکارم شیرازی

دیدن لکه های خون پیش از پریود اگر حداقل به مدت سه روز ادامه داشته باشد، در صورتیکه در فضای داخل همیشه خون باششد، حکم حیض دارد و شخص نمی تواند نماز بخواند و روزه بگیرد

چنانچه این شرایط استمرار نداشته باشد، به این صورت که شخص لکه‌ای ببیند و پس از چند ساعت آن لکه پاک شود و در فضای داخل نیز خون نباشد، در این حالت نیز لکه بینی پیش از پریودی حکم استحاضه دارد. در اینجا نیز باید به احکام زن مستحاضه عمل کرده و نماز صحیح است و شخص می‌تواند روزه بگیرد.

احکام لکه بینی پس از پریود از مکارم شیرازی

چنانچه لکه بینی به همراه خون پس از روزهای پریودی باشد، در صورتیکه بعد از پایان ده روز از ابتدای عادت باشد، احکام حیض را دارد. برای مثال اگر پریودی کسی هفت روز باشد و پس از پاک شدن در روز هفتم، در روز هشتم تا روز دهم هر زمانیکه لکه بینی داشته باشد، حکم حیض را دارد. چنانچه این حالت ادامه داشته باشد، شخص نمی‌تواند نماز بخواند و چنانچه متوقف شود کمی پنبه در فرج بگذارد و اگر خون مشاهده نشد، باید غسل کردن و نماز بخواند و روزه او نیز صحیح می‌باشد. در صورتیکه از اذان صبح تا هنگام غروب لکه نبیند، روزه او نیز صحیح است. حتی اگر روز بعد لکه ببیند.

همچنین بخوانید: برای قطع لکه بینی بعد از پریود چه بخوریم

چه لکی روزه را باطل می کند از سیستانی

طبق نظر آیت الله سیستانی، چنانچه خانمی در هفتمین روز پریودی خونش قطع شد و غسل کرد، اگر پس از غسل لکه هایی به رنگ زرد یا نارنجی، قهوه ای یا سیاه ببیند، تا زمانی که این لکه بینی از ده روز نگذرد، به عنوان حیض محسوب می‌شود و در این ایام روزه و نماز او صحیح نیست. اما پس از اینکه خون به طور کامل قطع شد، مشاهده ترشحات دیگری به جز خون که شخص اطمینان دارد به پریودی ربط ندارد، این ترشحات پاک است، حتی اگر به رنگ زرد باشد و غسل ندارد و شخص می‌تواند نماز و روزه داشته باشد.

در مورد لکه بینی، اگر در روزهای حیض باشد و سه روز مستمر ادامه یابد، حتی اگر ابتدا خون مشاهده شود پس از آن دیده نشود، اما طوری باشد که پنبه قرار گرفته در فرج آلوده شود، حیض می باشد. اما اگر مستمر نبوده و قطع شود، مثلا در طول سه روز شخص یک یا دو ساعت کاملا پاک شود و دوباره لکه یا خون ببیند، حیض نیست و حکم استحاضه دارد که با رعایت احکام آن، روزه و نماز منع ندارد.

در مورد افرادی که دارای عادت ماهیانه نامنظمی دارند، و پیش از شروع پریودی دچار لکه بینی می‌شوند، در صورتیکه که این شرایط بیش از ده روز طول بکشد، اگر این لکه بینی به صورت ادامه دار باشد و هیچ پاکی بین آن مشاهده نشود، شروع لکه بینی حیض محسوب می شود و تا زمان تعداد روزهای معمول و همیشگی (مثلا هشت روز) حیض به حساب می‌ید و بقیه آن را باید استحاضه در نظر گرفت. اما اگر شخص دوره پریودی مشخص ندارد، می‌تواند هفت روز را حیض و بقیه آن را استحاضه در نظر بگیرد.

همچنین بخوانید: لکه بینی دارم اما پریود نمیشم

سخن آخر

امیدواریم این مطلب از آلامتو با عنوان چه لکی روزه را باطل می کند از خامنه ای، سیستانی و مکارم توانسته باشد سوالات شما را پاسخگو باشد و شبهه شما برطرف شده باشد.

مطالب مرتبط