چرا توسعه را متوقف کرد؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام به گزارش کدال، نماد معاملاتی (توسعه 1) به دلیل افشای اطلاعات موردی مهم گروه (الف) شرکت توسعه معادن و صنایع کوثر متوقف شد. بدیهی است 60 دقیقه پس از انتشار این اطلاعیه، نماد مذکور به صورت حراج مستمر بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی می شود.

مدیریت عملیات بازار فرابورس در ایران

مطالب مرتبط