پرداختی دولت به دستگاه ها اعتبار خواهد شد


13331131


27 ژوئیه 1402 – 21:25

تمامی پرداخت های دولتی به دستگاه ها به صورت اعتباری خواهد بود.


ایسنا: زنگنه: تمامی پرداخت های دولت به دستگاه ها به صورت اعتباری انجام می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون در مصوبه ای دولت را مکلف کرد تا تمامی پرداختی ها به موسسات را به صورت اعتباری انجام دهد تا موسسات پولی به حساب خود واریز نکنند و مبالغ به صورت اعتباری باشد. در حساب خزانه مسدود شده و برای آن حساب اعتباری و یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.

محسن زنگنه در تشریح جلسه امروز هفتمین کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلی ترین اصلاحاتی است که کشور به آن نیاز دارد و تاکید رهبری است که دولت در فصل سوم آن قرار داده است. این بخش به موضوعاتی مانند هزینه های دولت، تملک دارایی های سرمایه ای، سهم تولید، روابط مالی دولت و نفت و تنظیم دستورات و جداول بودجه می پردازد.

زنگنه ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به دولت اجازه داد که حساب ها و قوانین بودجه سنواتی با قوانین دائمی کشور و قانون برنامه توسعه مغایرت نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همچنین گفت: یکی از موضوعات دیگر مربوط به پولی است که دولت به سازمان ها و موسسات می دهد اما ماه ها مسدود و به حساب بانکی موسسات واریز می شود، هرچند دولت این مبالغ را پرداخت کرده است.» گاهی اوقات در این مسیر انحرافاتی پیش می‌آید که این مبالغ خارج از مسیر خود هزینه می‌شود؛ با توجه به این موارد، کمیسیون با تصمیمی به دولت اجازه داد که تمام پرداخت‌ها را به صورت اعتباری به دستگاه‌ها انجام دهد، بنابراین دستگاه ها به حساب خود پول واریز نمی کنند و مبالغ در حساب خزانه مسدود می شود و در ازای آن حساب اعتباری یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.

وی بیان کرد: به این ترتیب پول های بیت المال مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی می رود و همچنین از بسیاری انحرافات بودجه ای جلوگیری می کند و مانعی برای ایجاد نقدینگی توسط بانک ها می شود. در نهایت، هزینه های بودجه دولت کاهش خواهد یافت.


مطالب مرتبط