ویدئویی از عزاداری مردم مقابل منزل شهید موسوی۱۴۲۴۹۴۵
ویدئویی از تشییع پیکر شهید موسوی(سرتیم حفاظت رئیس‌جمهور) مقابل منزلش در تهران منتشر شده است.

مطالب مرتبط