وضعیت مار گزیده توله شیر


13303367


20 جولای 1402 – 10:49 ق.ظ

کنجکاوی ساده توله‌های شیر اغلب آنها را به برخوردهای خطرناکی می‌کشاند که نیش مار می‌تواند کشنده باشد.


فرارو: توله شیری که به نظر می رسد توسط مار گزیده شده است، برای راه رفتن و عبور از جاده دست و پا می زند و تقلا می کند.

درک گلد، یک راهنمای تور که این صحنه را از نزدیک مشاهده کرد، گفت: «هنگام رانندگی در امتداد جاده جنوب غربی اسکوکوزا، چشمانم نگاهی به چیزی قهوه‌ای بین دو بوته انداخت. در کمال تعجب، شیری از بوته ها بیرون آمد و به دنبالش دو توله اش آمدند.

به نظر می رسید یکی از توله ها در حال تقلا است و مانند مستی راه می رود. توله دیگر سعی می کرد به برادر کوچکش کمک کند تا با شیر همگام شود. در یک لحظه شیر حتی توله را بلند کرد. او آن را حمل می کرد تا به او کمک کند عبور کند.

در حالی که سه نفر به سمت خودروهای دیگری که به محل حادثه رسیده بودند حرکت کردند. تصمیم گرفتم به شیرها فضا و زمان تنها بگذارم. توله سگ خیلی استرس داشت و من نمی خواستم استرس بیشتری ایجاد کنم.

یک راهنمای که با من موافق بود گفت که آنها معتقد بودند توله شیر در آن روز توسط یک مار گزیده شده است.

توله شیرها به طور باورنکردنی در برابر انواع تهدیدها از جمله شکارچیان دیگر و حتی نیش مارها آسیب پذیر هستند. آنها به عنوان کودکانی بی گناه و درمانده، به شدت به والدین خود و امنیت گروه خود متکی هستند. در طبیعت، توله‌های شیر دائماً توسط کفتارها، پلنگ‌ها و دیگر گوشتخواران تهدید می‌شوند که به دنبال یک غذای آسان هستند.

علاوه بر این، وجود مارهای سمی آسیب پذیری آنها را افزایش می دهد. کنجکاوی ساده لوحانه آنها اغلب آنها را به برخوردهای خطرناکی سوق می دهد که نیش مار می تواند کشنده باشد. در این مراحل اولیه زندگی است که توله شیرها برای عبور از دنیای خائنانه ای که در آن زندگی می کنند به حمایت و راهنمایی والدین خود تکیه می کنند.

تکنیک های کسب سود از طلا (+ پیش بینی قیمت طلا) را در یک وبینار آموزشی رایگان بیاموزید

مطالب مرتبط