هفته آینده کدام نمادها مجمع برگزار می کنند؟| برگزاری مجمع توسط نماد بانکی

به گزارش نبض بورس، شرکت‌هایی که در جدول زیر آمده است در هفته جاری (۱۴ مردادماه تا ۱۸ مردادماه) مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده‌‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند.

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه

کترام، لکما، وآتوس، فاذر، سپرده، آینده

مجمع عمومی فوق العاده

کترام: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

لکما: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سپرده: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

تنوین: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی عادی سالیانه

وبملت، غاذر

مجمع عمومی فوق العاده

وبملت: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

غاذر: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

مجمع عمومی عادی سالیانه 

غنوش، سیتا

مجمع عمومی فوق العاده 

غنوش: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سیتا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

مجمع عمومی عادی سالیانه

خفرمان

مجمع عمومی فوق العاده

سصوفی: تغییر موضوع فعالیت – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خفرمان: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

مجمع عمومی عادی سالیانه 

سقاین، شتهران، وسالت، نیرو

مجمع عمومی فوق العاده 

سقاین: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شتهران: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

تماوند: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وسالت: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

مطالب مرتبط