میانگین تاخیر پرواز خطوط هوایی چقدر است؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه ها و هوانوردی ایران، مجموع پروازهای فرودگاه های متعلق به این شرکت در خرداد ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل 2 درصد در فرود و برخاست و 3 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 2 درصد در ارسال و دریافت خودرو و پست کاهش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه های متعلق به شرکت در خرداد ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل 5 درصد در ورود و خروج، 5 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 2 درصد در ارسال و دریافت بار و پست کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی در فرودگاه‌های متعلق به این شرکت نسبت به ماه مشابه سال گذشته در فرود و برخاست 32 درصد، در ارسال و پذیرش مسافر 16 درصد و در ارسال و دریافت بار و پست 15 درصد افزایش داشته است.

مجموع پروازهای فرودگاه های متعلق به این شرکت در خرداد 1402 نسبت به ماه قبل 3 درصد در فرود و خروج، ارسال و پذیرش مسافر 2 درصد کاهش و ارسال و دریافت بار و پست 2 درصد افزایش داشته است. در این مدت نسبت به ماه گذشته پروازهای داخلی در فرود و برخاست 1 درصد، ارسال و پذیرش مسافر 5 درصد و ارسال و دریافت بار و پست 6 درصد کاهش داشته است. همچنین پروازهای بین المللی در فرود و برخاست 50 درصد، در ارسال و پذیرش مسافر 49 درصد و در ارسال و دریافت بار و پست 48 درصد افزایش داشته است.

در خرداد 1402 حداقل 80 درصد پروازها به ترتیب در مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، تبریز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، کرمان و خلیج فارس (اصلاویه) فرود و برخاسته است. از این میزان، حداقل 80 درصد پروازهای داخلی به ترتیب در 10 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، بندرعباس، اصفهان، خلیج فارس (اصلاویه) و کرمان و حداقل 80 درصد پروازهای بین‌المللی در پنج فرودگاه شیراز، شیراز، تبریز، لارستان، شیراز و لارستان انجام شده و برخاسته اند.

در ماه ژوئن 1402، پروازهای داخلی 90 درصد از کل ورود و خروج پروازهای مسافری را تشکیل می دادند که حدود 90 درصد خروج و ورود مسافران و 80 درصد خروج و ورود بار و پست را شامل می شد.

مسیر مهرآباد – مشهد با 896 پرواز پرترددترین پرواز داخلی در این مدت بوده و مسیر مشهد – مهرآباد بیشترین مسافر را دارد. در بین پروازهای بین المللی تعداد 206 پرواز نجف به مشهد پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی است و بیشترین مسافر نیز در این مسیر بوده است.

در جدولی که شرکت فرودگاه ها منتشر کرده اسامی 20 شرکت هواپیمایی فعال که در خرداد 1402 در مجموع 14000 پرواز 82 انجام داده و 3875 پرواز با بیش از 30 دقیقه تاخیر داشته اند ذکر شده است. تعداد پروازهای با تاخیر خروج 365 هزار و 704 دقیقه معادل 6095 ساعت و 253 روز است که 28 درصد پروازها را شامل می شود. این در حالی است که در اردیبهشت 1402، 27 درصد پروازها بیش از 30 دقیقه تأخیر داشتند. این نشان دهنده افزایش یک درصدی پروازهای تاخیری است.

میانگین تاخیر پروازهای تاخیری در خردادماه به 94 دقیقه رسید و نسبت به اردیبهشت 1402 10 دقیقه افزایش یافت. ایرلاین های فلای پرشیا با 131، ایران ایر با 124، وارش با 120، کارون با 111، چابهار با 103 و آسمان با 102 دقیقه میانگین تاخیر آنها بیش از 100 دقیقه است.

در خرداد 1402، تابان، ایرتور و کارون با 45، 38 و 38 درصد بیشترین میزان تاخیر و شرکت های هواپیمایی اساجات و ماهان به ترتیب با 0 و 8 درصد کمترین تاخیر را دارند. به عبارت دیگر شرکت های هواپیمایی اساجات و ماهان بهترین عملکرد را داشته اند.

همچنین شرکت های هواپیمایی معراج و واراش نسبت به ماه گذشته به ترتیب 18 و 16 درصد و شرکت های قشم ایر، کیش ایر، کاسپین و چابهار ایر به ترتیب 8، 8، 8 و 4 درصد در پروازهای برنامه ای مسافری کاهش داشته اند. به عبارت دیگر، قشم ایر، کیش ایر، کاسپین و چابهار ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشتند.

از نظر لغو پروازها، شرکت های هواپیمایی زاگرس و کاسپین با 78 و 65 درصد و ایرلاین های پوایر و فلای پرشیا به ترتیب با 3 و 9 درصد از کل پروازهای دارای مجوز بیشترین درصد لغو پروازها را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر پویایر و فلای پرشیا بهترین عملکرد را داشتند.

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط