ملاقات اسطوره کشتی فرنگی با مربی سرشناس۱۳۳۸۰۲۷
حمید سوریان اسطوره کشتی فرنگی ایران و یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان محسوب می‌شود.

مطالب مرتبط