مشاهده جریان پول واقعی در 24 جولای 1402

من گزارش میدم نبض بازار سهامدر اولین روز هفته جاری شاخص کل شروع به کار کرد و این مشکل در شاخص کل با همین وزن نیز مشاهده می شود. در نیمه اول بازار، شاخص کل 0.48 درصد و شاخص کل هم وزن 0.79 درصد افزایش یافت. کدام گروه بیشترین ورود پول واقعی را داشت؟

مقدار خالص ورودی و خروجی پول واقعی از سهام در این نیمه اول بازار 8 میلیارد تومان ورودی پول واقعی گزارش شده است.

اما گروه هایی بودند که ورود پول واقعی را تجربه کردند. ما با هم بهترین گروه ها و سهام را از این نظر بررسی می کنیم.

اکثر جریان خالص پول واقعی به گروه:

فلزات اساسی 13.3 میلیارد تومان پول واقعی را وارد کنید

ماشین 10.5 میلیارد تومان پول واقعی را وارد کنید

سرمایه گذاری 4.5 میلیارد تومان پول واقعی را وارد کنید

در گروه فلزات اساسی کدام صندوق بیشترین پول واقعی را دریافت کرد؟

جذب 5.1 میلیارد تومان پول واقعی را وارد کنید

فولاد 4.5 میلیارد تومان پول واقعی را وارد کنید

کاوه 2.1 میلیارد تومان پول واقعی را وارد کنید

فیوزو 1.9 میلیون تومان پول واقعی را وارد کنید

فسبزوار 1.6 میلیون تومان پول واقعی را وارد کنید

ده نماد با بالاترین ورودی پول واقعی به شرح زیر است:

از گروه فلزات اساسی: چنگ و فولاد این سهام در میان ده سهمی بود که بیشترین جریان پول واقعی را داشتند.

  • این گزارش هر روز ساعت 10:30 صبح منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط