مدت سربازی این افراد دو ماه کاهش می یابد


رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: برای کسانی که دوره مهارت آموزی پیش از خدمت را گذرانده اند امتیازات ویژه ای مانند کسر دو ماه از مدت خدمت سربازی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین حسینی نیا با اشاره به اینکه لایحه آموزش سربازان وظیفه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، افزود: بر این اساس برای کسانی که دوره آموزشی قبل از خدمت سربازی را گذرانده اند، امتیازات ویژه ای مانند کسر دو ماه از مدت خدمت سربازی دیده شده است.

یکی از کارکردهای اصلی طرح مذکور جلوگیری از ایجاد افراد مرده (جوانانی که انگیزه، مهارت و آموزش کافی برای ورود به بازار کار ندارند) است. این افراد جزء جمعیت فعال کشور هستند اما تاثیری در تولید ملی ندارند.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه تحقق عدالت اجتماعی از قلب مهارت آموزی می گذرد، ادامه داد: متاسفانه امروزه بسیاری از والدین با فراهم کردن امکانات رفاهی یک هتل پنج ستاره در منزل، برخی از جوانان را بی انگیزه برای کار و مهارت آموزی می کنند.

به نظر می رسد بین دو تا سه میلیون فوتی در کشور وجود دارد که ابتدا باید با ایجاد انگیزه لازم برای مهارت آموزی و سپس فراهم آوردن شرایط برای شرکت در دوره های تعیین شده، آنها را ایجاد کرد.

مطالب مرتبط