متن ترانه و ترجمه آهنگ BLUE از Billie Eilish


BLUE Means Sad از Billie Eilish متن و ترجمه BLUE Means Sad از Billie Eilish – آلبوم HIT ME HARD AND SOFT

متن ترانه و ترجمه Music Billie Eilish BLUE

سپس متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی BLUE از بیلی آیلیش را با بخش بخوانید. موسیقی ماگرتا همراه باشید

متن ترانه و ترجمه آهنگ BLUE از Billie Eilish

متن پیشنهادی: شعر و ترجمه آهنگ BITTERSUITE از Billie Eilish

متن و معنی آهنگ BLUE از Billie Eilish

(معرفی)

ممم، میلی متر، میلی متر
ممم، میلی متر، میلی متر

(گروه کر)

من سعی می کنم سیاه و سفید زندگی کنم اما خیلی آبی هستم
سعی کردم سیاه و سفید زندگی کنم اما خیلی ناراحتم

وقتی می‌گویم از تو گذشته‌ام، می‌خواهم منظورش را داشته باشم
می خواهم منظورم را بفهمی وقتی می گویم از دستت خسته شده ام

اما این هنوز درست نیست (آبی)
اما هنوز درست نیست (من ناراحتم)

و من هنوز خیلی آبی هستم، اوه
و من هنوز خیلی غمگینم، آه

(آیه)

من فکر می کردم ما هم همینطوریم (فکر می کردم همینطور هستیم)
فکر می کردم یکی هستیم (فکر می کردم یکی هستیم)

پرندگان پر (birds of a feather) حالا شرمنده ام
پرندگان پر (birds of a feather) اما الان شرمنده ام

بهت دروغ گفتم ببخش عشقم
بهت گفتم عشق زندگیم

من تمام تلاشم را می کنم، نمی دانم چه چیزی در انتظارم است
دارم تلاش می کنم، نمی دانم آینده چه خواهد بود

در را باز کن (آبی)
در را باز کن (من غمگینم)

در پس ذهنم، هنوز در خارج از کشور هستم
پس فکر من، من هنوز خیلی دورم

پرنده در قفس، فکر کردم تو برای من ساخته شده ای
پرنده در قفس، فکر می کنم تو برای من ساخته شده ای (بیلی به آهنگ های مختلف آلبومش اشاره می کند)

(گروه کر)

من سعی می کنم (من چیزی نیستم) سیاه و سفید زندگی کنم اما خیلی آبی هستم (اما من آن چیزی نیستم که شما نیاز دارید)
من سعی می کنم سیاه و سفید زندگی کنم (من هیچی نیستم) اما خیلی غمگینم (اما من آن چیزی نیستم که شما نیاز دارید)

من دوست دارم (نه آن چیزی که شما نیاز دارید) وقتی می گویم من از شما غافل هستم، منظورش را داشته باشم
من دوست دارم (نه آنچه شما نیاز دارید) وقتی می گویم دلم برایت تنگ شده است، واقعاً منظورم این است

اما این هنوز درست نیست، درست است
وقتی میگم ازت خسته شدم منظورم اینه

و من هنوز خیلی آبی هستم (و این درست نیست)
و من خیلی غمگینم (و این درست نیست)

من یک پسر واقعی هستم، یک پسر واقعی
وفادار، وفادار

من یک پسر واقعی هستم
من واقعا عمیق هستم

(یک چیز دیگر)

(آبی) میلی متر، میلی متر، میلی متر
غمگین، اوم، اوم

(قسمت دوم)

(معرفی)

اه اه
اه اه
اه اه
اه اه
اوه اوه

(آیه 1)

شما جوانتر از یک پروانه به دنیا آمدید
تو غمگین تر از پروانه ها به دنیا آمدی

زیبا و آنقدر محروم از اکسیژن
زیبا و فاقد اکسیژن (یعنی در یک پیله است و تصور می شود اکسیژن به آن نمی رسد)

سردتر از چشم پدرت
سردتر از چشم پدرت

او هرگز یاد نگرفت که با کسی همدردی کند
او هرگز یاد نگرفت که با کسی همدردی کند

(گروه کر)

من شما را سرزنش نمی کنم
من شما را سرزنش نمی کنم

اما من نمی توانم تو را تغییر دهم
نمیتونم تغییرت بدم

من از تو متنفر نیستم (از تو متنفر نیستم)
من از تو متنفر نیستم (از تو متنفر نیستم)

اما ما نمی توانیم شما را نجات دهیم (اما نمی توانیم شما را نجات دهیم)
اما ما نمی توانیم شما را نجات دهیم (اما نمی توانیم شما را نجات دهیم)

(آیه 2)

تو برای رسیدن به مادرت به دنیا آمدی
تو به دنیا آمده ای که به دنبال دست های مادرت بگردی (به همه آنها نیاز داری)

قربانی برنامه های پدرت برای حکومت بر جهان
قربانی برنامه های پدرت برای حکومت بر جهان

من خیلی میترسم بیرون برم
از بیرون رفتن می ترسی

پارانوئید و متحجر از آنچه شنیده اید
شک و ترس از آنچه شنیده اید

(پل)

اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند
اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند

من هر شب حدود سه ساعت می خوابم
من هر شب حدود سه ساعت می خوابم

این فقط به معنای بیست و یک هفته در حال حاضر است
یعنی الان 21 ساعت در هفته

همین را می توانم برای شما بگویم
همین را می توانم برای شما بگویم

بی گناه به دنیا آمد، همچنین مشهور شد
بی گناه به دنیا آمد، معروف شد

فقط یک نوزاد، اکنون، آبی به دنیا آمده است
یک بچه غمگین الان به دنیا آمد

(گروه کر)

من شما را سرزنش نمی کنم (من شما را سرزنش نمی کنم)
من شما را سرزنش نمی کنم (من شما را سرزنش نمی کنم)

اما من نمی توانم تو را تغییر دهم
نمیتونم تغییرت بدم

از تو متنفر نیستم
از تو متنفر نیستم

اما ما نمی توانیم شما را نجات دهیم (ما نمی توانیم شما را نجات دهیم)
اما ما نمی توانیم شما را نجات دهیم (اما نمی توانیم شما را نجات دهیم)

(پل)

(اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند)
اما آنها همچنین می توانند همین را در مورد من بگویند

(هر شب حدود سه ساعت میخوابم)
من هر شب حدود سه ساعت می خوابم

(یعنی الان فقط بیست و یک هفته)
یعنی الان 21 ساعت در هفته

(اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند)
اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند

(هر شب حدود سه ساعت میخوابم)
من هر شب حدود سه ساعت می خوابم

(یعنی الان فقط بیست و یک هفته)
یعنی الان 21 ساعت در هفته

(اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند)
اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند

(هر شب حدود سه ساعت میخوابم)
من هر شب حدود سه ساعت می خوابم

(یعنی الان فقط بیست و یک هفته)
یعنی الان 21 ساعت در هفته

(اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند)
اما آنها می توانند همین را در مورد من بگویند

(هر شب حدود سه ساعت میخوابم)
من هر شب حدود سه ساعت می خوابم

(یعنی الان فقط بیست و یک هفته)
یعنی الان 21 ساعت در هفته

اوه اوه
اووو

تمام شد
تمام شد

تمام شد
تمام شد

تمام شد
تمام شد

(آه، آه)
آه آه آه آه

متن پیشنهادی: متن ترانه و ترجمه آهنگ THE DINER از Billie Eilish

در نهایت امیدواریم شعر و ترجمه آهنگ بیلی ایلیش به نام BLUE مورد پسند شما واقع شده باشد.

مطالب مرتبط