قیمت گوشت در روز تنفیذ رئیسی چقدر بود؟۱۳۳۸۳۲۳
تصویری از قیمت گوشت در روز تنفیذ ابراهیم رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در فضای مجازی منتشر و فراگیر شده.


برترین‌ها: تصویری از  قیمت گوشت در روز تنفیذ ابراهیم رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در فضای مجازی منتشر و فراگیر شده.


مطالب مرتبط