قدرت هیئت پول و اعتبار به سهامدار غیر عادی بانک آینده نرسید – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، یکی از اقدامات قانونگذار برای جلوگیری از تسلط شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف 10 درصدی روی سهام یک نفر است.

در مورد آينده بانك نيز بر اساس مصوبه شهريور 1400 شوراي پول و اعتبار، 3/60 درصد از سهام اين بانك خارج از حدود تعيين شده بوده و «حق رأي» آن به دولت (وزارت اقتصاد) واگذار شده است.

سهامدار بانک در دی ماه همان سال با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موفق شد اجرای این حکم قضایی را متوقف کند. البته پس از آن که این موضوع در اردیبهشت 1401 به اطلاع عموم رسید، دادگاه به نفع هیئت پول و اعتبار انصراف داد.

اما در 21 شهریور 1401 دیوان عدالت اداری مجدداً رأی بانک مرکزی را لغو کرد و مجدداً حق رأی 60.3 درصد سهام را به سهامدار قبلی داد.

بانک مرکزی نیز مجددا اعتراض کرد و این بار در تاریخ 9 مهر 1401 دیوان عدالت اداری مازاد بر 60.3 درصد سهام را تأیید و با ذکر «رای قطعی و قطعی» درخواست تجدیدنظر سهامدار را رد کرد.

نکته عجیب این است که در روزهای اخیر SAS بار دیگر تصمیم قبلی خود را نقض کرد.

بدین ترتیب دیوان عدالت اداری 2 بار رای خود و 1 بار رای شورای پول و اعتبار را نقض کرده است و وضعیت بانک آینده با زیان ماهانه 4800 میلیارد تومان بلاتکلیف مانده است.

منبع: قندز

مطالب مرتبط