قانون جدید سود مرکب برای بانک ها … شیب شیب بسته شد!


بانک ها از دریافت هر نوع سود مرکب از این تسهیلات منع شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: این کمیته در جلسه عصر 4 تیرماه تصویب کرد که دریافت هرگونه سود مرکب (سود از سود بانکی) باطل و ممنوع است و بانک های متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند.

همچنین دادن مجوز به بانک ها بدون اخذ وثیقه از آنها ممنوع شد.

لازم به ذکر است که در دوره ریاست جمهوری احمدنژاد نیز بحث حذف سود مرکب مطرح شد و خوب است بدانید که این موضوع بیشتر به نفع ابربدهکارانی است که وام های کلان از بانک ها گرفتند و اکنون توانسته اند. برای تغییر قوانین به نفع خود!

سوال اینجاست که چرا شورای حقوقی بانک مرکزی این واقعیت را که سود مرکب همان کاهش در 40 سال گذشته است را نادیده گرفته و اکنون به این نتیجه رسیده است.

همچنین ماده 11 که مربوط به نظام ارزی است در جلسات بعدی مطرح می شود.

در ادامه این مقاله توسط بخش اقتصادی ایرانگرد ما به نقل از خیرین ایرانی تفسیر کاملی از این خبر و تاثیر آن در توسعه اقتصادی ایران داده ایم!

ممنوعیت سود مرکب بانکی

به گزارش خبرگزاری های ایران دریافت «سود مرکب» در فرآیند بانکی ممنوع بود!

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، به تشریح جلسه عصر این کمیته در چهارم تیرماه پرداخت و اعلام کرد که هر بهره مرکب، سود بهره یا جریمه تعهد باطل و ممنوع و علاوه بر بازپس گیری وجه از بانک یا مؤسسه وام دهنده غیر بانکی، دستگاه قضایی این امکان را خواهد داشت که وارد عمل شده و این موضوع را جرم انگاری کند.

اخذ مجوز از بانک مرکزی

ماده 9 این لایحه، مواد تقویت نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل را در نظر گرفته است. شرکت ها، مؤسسات یا مؤسسات مالی مرتبط یا مرتبط با بانک ها مجاز به خرید سهام و سهام و شرکت های سهامی نخواهند بود. و انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری، لیزینگ، مبادله و مشارکت در ایجاد و بهره برداری موسسات مالی نیز به تعویق افتاد اخذ مجوز از بانک مرکزی شد..

بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد برای کاهش تورم

همچنین بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد برای کاهش تورم او هر ساله تا پایان فروردین ماه شناسایی و موظف شد برنامه های خود را برای مهار تورم به هیئت دولت ارائه کند و این طرح باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد.

الزام به بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها

علاوه بر این، پس از تایید کمیسیون، اعطای هرگونه مجوز به بانک ها بدون اخذ وثیقه از آنها ممنوع بود. همچنین مقرر شد بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود انتشار اوراق قرضه بلوکه شده در دست بانک ها و به مدت 5 سال برای تسویه بدهی خود منحل می شود.

از نظر معافیت نیز مصوب شد که هرگونه سود مرکب، سود یا سود یا جریمه تعهدی باطل و ممنوع است و در صورت جرم تلقی، قوه قضاییه فرصت ورود به موضوع مجرمیت و مجرمیت را خواهد داشت. جرم انگاری همچنین دولت موظف شد در طول برنامه تخصیص تسهیلات را 20 درصد بهبود بخشد و بانک مرکزی نیز موظف شد تسهیلات خود را به سمت تولید چند ابزاری سوق دهد.

آیا این لایحه بر تصمیمات شرکت ها و سرمایه گذاران خصوصی تأثیر خواهد گذاشت؟

پیش نویس هفتم قانون ممکن است بر تصمیمات شرکت ها و سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بگذارد. به طور خاص، مطالب مورد بحث در مورد بهره مرکب و سود سود ممکن است بر تصمیمات شرکت ها و سرمایه گذاران در مورد استفاده از این نوع مکانیسم های مالی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، مقاله مورد بحث در مورد بانک ها و تنظیمات مربوطه می تواند تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت ها و سرمایه گذاران در مورد انتخاب شرکای بانکی و همچنین تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در بازار سهام. همچنین افزایش نظارت بر مؤسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل نیز ممکن است بر تصمیمات شرکت ها و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.

آیا تصمیمات جدید قانون بانکداری در لایحه طرح 7 بر بازار ارز تاثیر دارد؟

قوانین جدید بانک ها در برنامه هفتم توسعه؛ این می تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، مقاله ای که در مورد سیستم ارزی بحث شده است ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. هر تغییری در نظام ارزی کشور می تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد و در نتیجه می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و شرکت ها نیز تاثیر بگذارد. علاوه بر این، تلاش برای مهار تورم ممکن است بر بازار ارز نیز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر بازار ارز را رصد کنید و ارزش آن را افزایش دهیداین این امر می تواند فشار بر ارزش ریال را کاهش دهد و وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشد در نتیجه ممکن است بر بازار ارز تاثیر بگذارد. بنابراین لایحه برنامه هفتم توسعه ممکن است تاثیراتی بر بازار ارز داشته باشد.

آینده همین امروز است!

اتاق فکر ایرانگرد

مطالب مرتبط