فقط 60 درصد افراد می توانند این معمای ریاضی را حل کنند!


اگر ریاضی یکی از قوی‌ترین دروس‌تان در مدرسه بوده، این سؤال پیچیده برای شما مناسب است. از آنجایی که تنها ۶۰ درصد از افراد باهوش می‌توانند آن را حل کنند، توانایی‌های ریاضیاتی شما مورد آزمایش قرار می‌گیرد. با این حال، اگر حتی ریاضیات نقطه قوت شما نبوده، حل این سؤال راه خوبی برای تقویت مهارت‌هایتان است.

سؤالی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) منتشر و باعث شده تا مردم بر سر پاسخ صحیح با هم بحث کنند!

برای حل سؤال، پاسخ معادله زیر را پیدا کنید. جالب است بدانید که تنها ۶۰ درصد از جوانان ۲۰ ساله در ژاپن توانسته‌اند تا جواب را به درستی بیابند.

۹ – ۳ ÷ ۱ / ۳ + ۱ = ?

پاسخ سؤال

پس از انتشار این سؤال، ریاضیدانان زیادی در مورد پاسخ بحث کرده‌اند و رایج‌ترین پاسخ اشتباه، ۹ بوده است. اگر جواب شما هم ۹ بوده، به احتمال زیاد گروه‌بندی اعداد را به اشتباه انجام داده‌اید. سایر پاسخ‌های اشتباه شامل ۳، ۱۵ و ۹ بوده است.

بنابراین، اگر فکر می‌کنید پاسخ درست را پیدا کرده‌اید، بیایید ببینیم که آیا شما یک ریاضیدان واقعی هستید؟ نکته کلیدی حل سؤال این بوده که بدانید چگونه اعداد را به درستی گروه‌بندی کنید:

۹ – ۳ ÷ ۱ / ۳ + ۱ = ۹ – (۳ ÷ (۱ / ۳)) +۱ = (۹ – ۹) +۱ = ۱

در بخش نظرات بنویسید که آیا موفق به پیدا کردن پاسخ درست شده‌اید؟

مطالب مرتبط