غشای خارجی مغز در جدول


پاسخ به غشای بیرونی مغز در جدول، پاسخ به این سوال معمای ماگرتا ما می خوانیم.

پاسخ این معما «شام سنگین» است.

معماهای پیشنهادی:
زنگ هشدار روی میز
و
به یک مورد در جدول اختصاص داده شده است

⭕️ در صورت نیاز به پاسخ به پازل دیگری، فراموش نکنید که در قسمت نظرات از ما بپرسید، کارشناسان یا سایر کاربران به شما پاسخ خواهند داد.

مطالب مرتبط