عکس های رنگی شهر استانبول; 110 سال پیش


13355214


03 اوت 1402 – 09:53

هدف از این پروژه که توسط یک بانکدار فرانسوی حمایت می شد، ضبط تصاویر و ویدئوهایی از فرهنگ ها و مکان های مختلف در سراسر جهان بود.


فارادی: عکس هایی که در اینجا خواهید دید بین سال های 1912 و 1922 گرفته شده اند. یعنی در دهه آخر عمر امپراتوری عثمانی; حکومتی که نزدیک به 600 سال بر آناتولی، قفقاز و سرزمین های عربی خاورمیانه حکومت کرد.

این عکس ها توسط عکاسان مختلف فرانسوی از جمله فردریک گادامر، آگوست لئون و استفان پاسه در قالب یک پروژه بین المللی عظیم به نام آرشیو سیاره ثبت شده است. هدف از این پروژه که توسط یک بانکدار فرانسوی حمایت می شد، ضبط تصاویر و ویدئوهایی از فرهنگ ها و مکان های مختلف در سراسر جهان بود.

عکاسان این پروژه از بهترین و مدرن ترین تجهیزات عکاسی روز استفاده کردند و توانستند عکس های رنگی با کیفیتی بسیار بهتر از بسیاری از عکس های دیگر آن دوران تولید کنند.

در آغاز قرن بیستم، امپراتوری عثمانی برای مدت طولانی در وضعیت ضعف و افول قرار داشت. اما شرکت در جنگ جهانی اول و شکست در آن جنگ، همراه با جنبش های ملی گرای ترک و عرب، در نهایت منجر به فروپاشی و تجزیه کامل این امپراتوری شد.

شهر استانبول از اواسط قرن پانزدهم پس از فتح آن توسط سلطان محمد فاتح پایتخت امپراتوری عثمانی شد و تا زمان فروپاشی آن امپراتوری پایتخت باقی ماند. در سال 1923 پس از تشکیل دولت ترکیه، آنکارا به عنوان پایتخت جدید انتخاب شد.


مطالب مرتبط