علیرضا ابراهیم پور کیست؟


من گزارش میدم نبض کردن تبادلدر این مقاله می خواهیم بدانیم علیرضا ابراهیم پور کیه علیرضا ابراهیم پور وی یکی از مجرب ترین مدیران صنعت مالی و سرمایه گذاری کشور است. در این مقاله بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

سوابق علمی

علیرضا ابراهیم پور تو مدرک داری Ph.D این مدیریت است.

سوابق

از جمله سوابق استخدامی علیرضا ابراهیم پور موارد زیر ممکن است مشخص شود:

  • مدیر عامل برگزاری گروه مالی بانک ملت
  • سرپرست معاونت اقتصادی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
  • مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه ملی
  • مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره لیزینگ گروه باخمن
  • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه بهمن
  • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسط بانک سرمایه سایه گستر
  • مشاور طرح و برنامه رئیس جمهور گمرک جمهوری اسلامی ایران
  • عضو شورای سرمایه گذاری و راهبردی بانک صادرات
  • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی (وپترو)
  • عضویت در هیئت مدیره موضوع دیگری شرکت ها و مؤسسات مالی و سرمایه گذاری

لازم به ذکر است وی از تاریخ نگارش این مقاله (اردیبهشت 1403) به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) مشغول به کار است.

مطالب مرتبط