عرضه اولیه فن افزار چهارشنبه ۱۱ مرداد انجام می‌شود – تجارت‌نیوز


به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس، عرضه اولیه شرکت فن افزار، چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر انجام می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه
❖ تعداد کل سهام شرکت: 1,500,000,000 سهم
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه : 180,000,000 سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت
❖ متعهدین عرضه: شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تک وستا، شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان و شخص حقیقی
❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
❖ متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه دماوند
❖ بازارگردان: صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج
❖ تعداد سهام قابل عرضه : 60,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه : روز چهارشنبه مورخ 1402/05/11
❖ دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 2,000,000 سهم
❖ قیمت ارزش گذاری: 11,633 ریال

مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت
❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 120,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ 1402/05/11
❖ دوره سفارشگیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 300 سهم
❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

منبع:فرابورس

مطالب مرتبط