شاهکار جدید پذیرایی برای دفاع از پایان نامه


1334015


30 جولای 1402 – 6:15 بعد از ظهر

به نظر می رسد مراسم قبولی دفاع از پایان نامه روز به روز وارد مرحله جدیدتری می شود.


برترین ها: به نظر می رسد مراسم قبولی دفاع از پایان نامه روز به روز وارد مرحله جدیدتری می شود.

اخیراً یکی از دانشجویان تصویری از مراسم قبولی دفاع خود منتشر کرده که در آن زعفران نیز به عنوان هدیه به اساتید دیده می شود!


مطالب مرتبط