سه ماه لاهزار چه کرد؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام، شرکت صنعتی پارس خزر در دوره 3 ماهه منتهی به 31.03.1402 مبلغ 562 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89 درصد افزایش یافت.

«لخزاربا سرمایه ثبت شده 1663200 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه منتهی به 29/12/1302 مبلغ 935037 میلیون ریال سود کرده است.

مطالب مرتبط