سازمان پیش فرض مدافع حقوق است – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، ابراهیم رئیسی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای عالی استاندارد با بیان اینکه سازمان استاندارد با ارتقای کیفیت و اطمینان مردم از کیفیت و سلامت، حامی عمومی کیفیت و مدافع حقوق بشر است، گفت: کالاها و خدمات و پیشگیری از کم فروشی را اساس کار سازمان می داند و بر کار جدی و مستمر برای رسیدن به این هدف تاکید دارد.

رئیس جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالاها و خدمات با شاخص های استاندارد، استانداردسازی مدرن و علم محور و نظارت هوشمند بر رعایت شاخص های استاندارد را سه رکن مهم کار سازمان استاندارد دانست و افزود: گام هایی برداشته شده است. در این زمینه گرفته شده است، اما هنوز انجام نشده است. ما هم جدی هستیم

آیت الله رئیسی همچنین با تاکید بر توجه به حقوق سازنده و مجاز به سازمان استاندارد، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات را مجبور به اخذ گواهینامه استاندارد، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای تسریع و تسهیل در ارائه گواهینامه های فنی و علمی استاندارد به منظور تسریع و تسهیل در ارائه گواهینامه های استاندارد کرد. باعث تأخیر غیرعادی سازنده نشود.

آیت الله رئیسی بالا بردن ضریب سلامت و ایمنی مواد غذایی را از وظایف مشترک سازمان استاندارد و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می داند و می افزاید: اعمال شاخص در این حوزه توسط هر سه نهاد متولی نمی باشد. لزوماً با یکدیگر در تضاد هستند و قانون نباید در این زمینه اعمال شود. وضعیت باعث تاخیر در کار و تاخیر در کالاها و خدمات هم در گمرک و هم در واحدهای تولیدی می شود.

رئیس جمهور با توصیه کارکنان سازمان استاندارد به استفاده از زیرساخت های بخش خصوصی در اجرای نظارت و نظارت، بر اثربخشی اجرای سیاست های تشویقی به جای سیاست های تنبیهی تاکید و تصریح کرد: با در نظر گرفتن فرصت های موجود، در استاندارد و همچنین استفاده از زمان بندی در بهبود کیفیت می تواند تولیدکنندگان را در این راستا تشویق و حمایت کند.

منبع: ایرنا

مطالب مرتبط