زنگ فقر در ایران به صدا درآمد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم زنگ خطر سلامت اجتماعی را به صدا درآورد و هشدار داد که جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر خواهد رسید.

محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمعیت زیر خط فقر کشور به 28 میلیون نفر رسیده است، نسبت به توجه ویژه به حوزه آسیب های اجتماعی هشدار داد و گفت: فروپاشی اقتصادی برخی از اقشار جامعه در دهه اخیر، رشد حاشیه نشینی، افزایش تعداد وابستگی ها، فساد اجتماعی، افزایش آسیب های اجتماعی به شهرها، فساد اجتماعی، افزایش آسیب های اجتماعی و غیره. هشدارهایی مبنی بر اینکه اگر در برنامه هفتم توسعه نسبت به ساماندهی و برخورد جدی با آن اقدام نکنیم، به زودی با بحران جدی سلامت اجتماعی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه از دهه 80 مهمترین بستر سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تحت قوانین برنامه توسعه قرار گرفته است، گفت: موضوع آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گرفت و در بندهای مواد 80، 89 و 92 نیز در بحث کاهش آسیب های اجتماعی وارد و در موارد کنترل 92 آن نیز مطرح شد.

تنزل توجه به آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم

به گفته پیرهادی، لایحه برنامه هفتم توسعه مانند قانون برنامه ششم توسعه، آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار داده است، اما متأسفانه اولویت های مطرح شده در لایحه برنامه هفتم با اولویت های تعیین شده در برنامه ششم تفاوت چندانی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اینکه منطق برنامه ریزی توسعه ایجاب می کند که برنامه های جدید جامعتر از برنامه های قبلی باشد، ادامه داد: با وجود این اهمیت، احکام مربوط به آسیب های اجتماعی در قانون برنامه هفتم از کیفیت پایین تری نسبت به قانون برنامه ششم برخوردار است و می توان گفت از نظر پرداخت و پیگیری تا حدودی بدتر است.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بی توجهی به رشد آسیب های اجتماعی منجر به بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می شود، افزود: ضعف نگاه چشم انداز آسیب های اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلولیت محور به ناهنجاری های اجتماعی، بی توجهی به ملاحظات منطقه ای و کاربری اراضی در ارتباط با آسیب های اجتماعی و بی توجهی به آسیب های اجتماعی از جمله اولویت ها و غیره است.

منبع: انتخاب

مطالب مرتبط