زمان عرضه اولیه فن افزار مشخص شد

به گزارش نبض بورس،  بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، زمان عرضه اولیه سهام شرکت توسعه فن افزار توسن به روش ترکیبی مشخص شد.

این عرضه هم برای صندوق هاست و هم برای کد‌های حقیقی است.

بدین صورت که در مرحله اول  تعداد  ۶۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت در روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه و به قیمت ارزش گذاری شده ۱۱.۶۳۳ ریال به صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی و مختلط به روش حراج عرضه خواهد شد.

در مرحله دوم نیز تعداد ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت به قیمت کشف شده در مرحله اول به سایر سرمایه گذاری عرضه می‌گردد. حداکثر تعداد سهام قابل خریداری نیز ۳۰۰ سهم تعیین شده است.

عرضه اولیه سهام شرکت توسعه فن‌افزار توسن به روش ترکیبی در نماد معاملاتی فن‌افزار

نام شرکت: توسعه فن‌افزار توسن 

نماد: فن‌افزار

تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه ۱۱ مردادماه  ۱۴۰۲

تعداد کل سهام قابل عرضه:۱۸۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت

 مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

تعداد سهام قابل عرضه: ۶۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت

حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۲ میلیون سهم 

قیمت ارزش‌گذاری: ۱۱۶۳۳ ریال

مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت 

 حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد 

حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۳۰۰ سهم 

 قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

حداکثر نقدینگی مورد نیاز

نامشخص است و بعد از کشف قیمت توسط صندوق‌ها مشخص خواهد شد.

مطالب مرتبط