روایت خانم بازیگر مشهور از بازی با شهاب حسینی۱۴۰۲۱۴۶
پردیس پورعابدینی در گفت‌وگو با علی میرمیرانی درباره یک سکانس جنجالی از سریال گناه فرشته که با شهاب حسینی بازی کرده است توضیح داد.

برترین‌ها: پردیس پورعابدینی در گفت‌وگو با علی میرمیرانی درباره یک سکانس جنجالی از سریال گناه فرشته که با شهاب حسینی بازی کرده است توضیح داد؛ او در این گفت‌وگو گفت: «از بازی در این سکانس خیلی خجالت کشیدم»

مطالب مرتبط