رفتار دو سرباز راهور در فضای مجازی دست به دست می شود


13278877


13 جولای 1402 – 10:29

اینها سربازان پلیس راهنمایی و رانندگی هستند. آنها مسئول چنین مشکلاتی نیستند. اما وقتی این ماشین خراب شد سریع آن را حدود 15-20 متر فشار دهید تا حرکتی نداشته باشد.


بهترین: مجید میرزایی (خبرنگار) توییت کرد: اینها (تصویر زیر) سربازان پلیس راهنمایی و رانندگی هستند. آنها مسئول چنین مشکلاتی نیستند. اما وقتی این ماشین خراب شد سریع آن را حدود 15-20 متر فشار دهید تا حرکتی نداشته باشد. در پایان رانندگان نیز کمک کردند. می خواستم در اینجا از آنها تشکر کنم


مطالب مرتبط