راه اندازی آکادمی گردشگری و صنایع دستی اردبیل ✔️ مجله سفربازی


معاون گردشگری استان اردبیل از راه اندازی آکادمی گردشگری و صنایع دستی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد.
به گزارش صفربازی به نقل از میراث آریا، یحیی نجارقاب گفت: با توجه به ظرفیت موجود در استان، آکادمی گردشگری و صنایع دستی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و فرهنگ و اداره کل میراث فرهنگی استان ایجاد می شود.
معاون گردشگری استان اردبیل افزود: توسعه آموزش گردشگری و صنایع دستی در مقطع دیپلم از اهداف راه اندازی این هنرستان است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال و تربیت نیروی انسانی متخصص شود.
وی تاکید کرد: در این راستا جلساتی بین کارشناسان دو اداره کل برگزار و شرایط تخصصی ایجاد این هنرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تامین نیروی متخصص برای آموزش از موارد مهم مطرح شده در این جلسات بود.
نجارقاب ادامه داد: به منظور تعیین محل هنرستان، نیروهای متخصص و تامین تجهیزات این هنرستان، تبادل نظر بین طرفین صورت گرفت و در جلسات بعدی توافقات همکاری نهایی دو اداره مشترک در این راستا انجام خواهد شد.

در مورد این مقاله چه فکر می کنید؟

نتایج متوسط 5 از 5

از کل مبلغ 1 رای

مطالب مرتبط