در هفته دوم مردادماه کدام نمادها مجمع برگزار می کنند؟

به گزارش نبض بورس،  شرکت‌هایی که در جدول زیر آمده است در هفته جاری (۷ مردادماه تا ۱۲ مردادماه) مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده‌‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند.

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه جهت:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

غمارگ

مجمع فوق العاده 

غمارگ: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

مجمع عمومی عادی سالیانه 

چکاوه

مجمع عمومی فوق العاده

چکاوه: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

بموتو: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – تغییر موضوع فعالیت

 

مجمع عمومی عادی سالیانه

غگز

مجمع عمومی فوق العاده

شیران: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

پردیس: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دیران: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه‌ها به شکل الکترونیکی

وسپه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

مجمع عمومی عادی سالیانه 

شتران، تبرک، پدرخش، بالاس، وپترو، وزمین

مجمع عمومی فوق العاده

شتران: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ستران: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تبرک: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

پدرخش: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

بالاس: تغییر سال مالی شرکت – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وپترو: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وزمین: اصلاح اساسنامه با عنایت به بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

مجمع عمومی عادی سالیانه

فردوس، قشیر، زکوثر

مجمع عمومی فوق العاده

وپارس: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

مجمع عمومی عادی سالیانه 

گپارس

مجمع عمومی فوق العاده 

گپارس: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

مطالب مرتبط