خبر مهم کدال یکشنبه 10 مرداد 1402| خبر مهم برای کدام اندیکاتورها در کدال قرار گرفت؟

من گزارش میدم نبض بازار سهامامروز یکشنبه 1 مرداد 1402 اطلاعیه های زیادی در سایت کدال منتشر شد که در این مطلب به بررسی مهم ترین اطلاعیه ها می پردازیم.

نتیجه نهایی پرونده علیه شرکت حفارس

تجدیدنظرخواهی شرکت بازرگانی تخصصی دولتی ایران به وکالت آقای مصطفی عمرانیان به وکالت از شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج در خصوص سند اصلاحی مورخ 27.01.1402 از شعبه ششم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1.054.691.691.691.29 ریال به ازای باقیمانده از ثمن الی 29.000 ریال محکوم شده است. به درستی وارد و ارسال نشده است. بنابراین نتیجه نهایی، صدور حکمی است که شرکت بازرگانی تخصصی دولتی ایران را به پرداخت مبلغ درخواستی محکوم می کند.

اجرای 3 ماهه ساگرب

شرکت ساگریپ طی 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 2105 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 76 درصد رشد داشته است. سود ناخالص 1,155,737 میلیون ریال بود که 57 درصد افزایش داشت. سود خالص این شرکت به مبلغ 1,052,692 میلیون ریال رسید.

خبر را روشن کنید

به دلیل وجود مشکل در سامانه کدال، امکان انتشار صورت‌های مالی مربوط به ارائه سه ماهه منتهی به 31.3.1402 در تاریخ 1.4.1402 وجود ندارد، بنابراین گزارش توضیحی برای جلوگیری از تأخیر در افشای اطلاعات صورت‌های مالی در قالب فرم شفاف‌سازی ضمیمه می‌شود و پس از رفع مشکل سامانه کدال، مشکل انتشار اطلاعات از طریق عادی رفع می‌شود.

اجرای 3 ماه به بالا

شرکت شما طی 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 72 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 4 درصد کاهش نشان می دهد. سود ناخالص 663862 میلیون ریال بود که 31 درصد افزایش داشت. سود خالص این شرکت به 398447 میلیون ریال رسید.

3 ماه کارکرد ماشین

شرکت یک ماشین طی 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 303 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 366 درصد کاهش نشان می دهد. سود ناخالص 48667444 میلیون ریال با کاهش 1791 درصدی بوده است. سود خالص این شرکت به 91,302,114 میلیون ریال رسید.

عملکرد کگل در 3 ماه

شرکت کگل پس از 3 ماه منتهی به 31/3/1402; سود خالص هر سهم 171 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 46 درصد کاهش نشان می دهد. سود ناخالص 63,755,978 میلیون ریال بود که 57 درصد افزایش داشت. سود خالص این شرکت به 48257935 میلیون ریال رسید.

  • اخبار مهم درباره کدال هر روز در 6 عصر منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط