حرکت عجیب دانشگاه کرج در قبال مرخصی کارکنان۱۳۷۷۲۱۲
درخواست عجیب یک دانشگاه در کرج از کارمندانش خبرساز شد.

خبرآنلاین: درخواست عجیب یک دانشگاه در کرج از کارمندانش خبرساز شد.

 یک دانشگاه از کارمندانش خواسته بود عکسی سلفی با دکتر بیاورید تا مرخصی استعلاجی بدهیم.


مطالب مرتبط