جزئیات تحویل 170 خودرو به بورس

من گزارش میدم نبض بازار سهام10 تیرماه تالار خودرو بورس کالای ایران میزبان 170 دستگاه کامیون و کامیونت بهمن دیزل خواهد بود.

جزئیات تحویل کامیون و کامیون در بورس کالا 10 تیرماه:

کامیون EM POWER

عدد: 50 دستگاه
تامین کننده: باخمن دیزل
قیمت پایه: 4 میلیارد و 230 میلیون تومان
درصد پیش پرداخت: 30 درصد
تاریخ انتشار: 31 جولای
تاریخ تحویل: 31 سپتامبر

کابین فورس (FORCE) بدون تختخواب 6 تن استفاده نشده

عدد: 50 دستگاه
تامین کننده: باخمن دیزل
قیمت پایه: یک میلیارد و 400 میلیون تومان
درصد پیش پرداخت: 30 درصد
تاریخ انتشار: 31 جولای
تاریخ تحویل: 31 سپتامبر

کابین خواب کامیون فورس 6 تن استفاده نشده

عدد: 70 دستگاه
تامین کننده: باخمن دیزل
قیمت پایه: یک میلیارد و 437 میلیون تومان
درصد پیش پرداخت: 30 درصد
تاریخ انتشار: 31 جولای
تاریخ تحویل: 12 سپتامبر

مطالب مرتبط