جدا شده در جدول – ماگرتا


جواب جدا شده در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم.

جواب این معما 👈 « منفک ، مشتق » 👉 می باشد.

معماهای پیشنهادی :
مورد نیاز فراموشکار در جدول
و
اضطراب و تشویش در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

مطالب مرتبط