تحلیل هکشتی و هانسیر در 1 اوت 1402

من گزارش میدم نبض بازار سهامامروز به بررسی دو سهم خواهیم پرداخت سکسکه و یک خوک بیایید فنی بگیریم. این تحلیل تنها پیش بینی از روند احتمالی این دو سهم در روزهای آتی بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل سیگنال خرید و فروش هخشتی و خوانصیر نیست و تنها یک تحلیل و پیش بینی است.

این تحلیل ها هر روز ساعت 8 منتشر می شود.

لطفا این خبر را از لینک زیر بخوانید:

مطالب مرتبط