تاثیر مرگبار تورهای غیرمجاز بر بدنه گردشگری ✔️ مجله سفربازی


رئیس انجمن حرفه ای آژانس های مسافرتی همدان تورهای غیرمجاز را ضربه مهلکی به بدنه گردشگری دانست و گفت: افراد غیرمجاز که در این زمینه فعالیت می کنند مانع پیشرفت گردشگری و آژانس ها شده اند.
به گزارش سفربازی به نقل از میراث آریا، محمد فیضی در حاشیه برنامه معرفی تورگردانان و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری ایرانی در همدان اظهار داشت: آژانس های مسافرتی مجریان تور هستند و می توانند گردشگری را در یک منطقه رونق بخشند.
رئیس انجمن حرفه ای آژانس های مسافرتی همدان با بیان اینکه راهنمایان تور به دلیل فعالیت در حوزه گردشگری خارجی نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند افزود: طرح آشنایی با راهنمایان تور در همدان با این هدف اجرا می شود. .
فیضی با اشاره به اینکه هم اکنون تورگردانان در حال برگزاری تورهای یزد، اصفهان و شیراز هستند، گفت: همدان ظرفیت زیادی برای میزبانی از گردشگران خارجی دارد و باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه تورهای غیرمجاز بزرگترین دلیل رکود دفاتر خدمات گردشگری است، تصریح کرد: ثبت جهانی سلطه می تواند پای گردشگران خارجی را به همدان باز کند و این تاثیر بی نظیر ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری است. در همدان
فیضی با بیان اینکه با ثبت جهانی می توانیم خود را در عرصه جهانی نشان دهیم، یادآور شد: همدان یکی از زیباترین شهرهای ایران است که مجموعه ای از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی را در خود جای داده است.
رئیس انجمن تخصصی آژانس های مسافرتی همدان ادامه داد: همدان به برکت ابن سینا در دنیا شهرت دارد و با ثبت جهانی حقمتان این معرفی کاملتر می شود.

در مورد این مقاله چه فکر می کنید؟

نتایج متوسط 5 از 5

از کل مبلغ 1 رای

مطالب مرتبط