بیمه ملت با اخذ مجوز پذیرش اعتماد از خارج گام بلندی برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی برداشته است.

بیما ملت آماده حضور در بازارهای بین المللی است. مجوز دریافت اتکا صادر شده از خارج از کشور

به گزارش روابط عمومی بیمه ملی این شرکت به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی دارای مجوز پذیرش امانی برون مرزی در سال های اخیر پس از تصویب مقررات قانونی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 19 آیین نامه 100 گانه شورای عالی بیمه توانست با وجود این، مجدداً این مجوز را دریافت کند. تحریم های چند ساله از نهاد نظارتی بیمه مرکزی دریافت شود.

پیش از این بیمه ملت اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی کشور بود که به مدت پنج سال متوالی مجوز پذیرش بیمه خارجی را از بیمه مرکزی دریافت کرد. این شرکت با حفظ ارتباط بیمه ای با کارگزاران و بیمه گران بین المللی، حفظ اعتماد و رضایت بیمه گذاران و گسترش حوزه فعالیت این صنعت، فعالیت بیمه ای خود را فراتر از مرزهای کشور دنبال می کند و هم اکنون با اخذ مجوز پذیرش تراست از خارج از کشور، تحت پوشش قرار می دهد. خطرات شرکت های بیمه خارجی

بیمه ملت در سه سال گذشته نیز عنوان ثروتمندترین شرکت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و رکورددار توانگری مالی در بین شرکت های بیمه است.

مطالب مرتبط